Virksomhedssikring

innerbanner

Mange virksomheder oplever dagligt svind, tyveri, indbrud, hærværk, samt trusler mod ejendom og personale.

 

Beacon Security leverer den sikkerhed og service der hjælper din virksomhed bedst på vej. Vores sikkerhedspersonale er uddannet til at handle proaktivt for at afværge trusler mod personer og materiel i din virksomhed, både indenfor og udenfor åbningstiderne. Vores vagter varetager generel adgangskontrol, tilsyn og rapportering, hjulpet af elektronisk overvågning. Vi holder ubudne gæster væk og kan begrænse skader ved evt. vandskade, brand og andre ulykker. Vagterne er desuden uddannede til og har erfaring med varetagelse af serviceopgaver, som f.eks. kontrol af elektroniske anlæg og telefonservice.

 

Ring til en af vores specialister nu på 61 777 939 for at få en uforpligtende vurdering af dine sikkerhedsbehov.